Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.Umieszczanie wizytówek
z imieniem na „tablicy obecności”. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy dowolne spontaniczne zgodne
z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Zaznaczenie na tablicy „kolory dnia”- umownego koloru dla danego dnia tygodnia.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

8.30 – 9.00 Śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku, zachowania prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.Wizualizacja czasu
(np. spożywanie posiłku) przy pomocy „kolorowego zegara”.

9.00 – 11.20 Planowanie dnia  „mój dzień w przedszkolu”. Planowanie różnorodnych form aktywności dzieci na „tablicy zadań”. Planowanie pracyw parach, wybór lidera – w grupach starszych. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. a realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową ; w tym wycieczki, spacery , wyjścia do teatru, kina itp. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, obserwowania’ podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,
w szczególności zajęć ruchowych, sportowych. Zabawy spontaniczne, swobodne.

11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 11.30 – 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 14.15  Odpoczynek w grupach młodszych. (dzieci 3-letnie) odpoczynek, sen  : słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela

12.00-13.00  ( dzieci 4-letnie) 12.00-12.30 ( dzieci 5-6 letnie) Relaks, /wyciszenie dzieci za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych  technik relaksacyjnych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 12:30 – 14:15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praca indywidualna, Utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Tworzenie różnorodnych sytuacji o charakterze poszerzającym nowo poznane treści, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub kącikach zainteresowań w sali(w zależności od aury). Działania we współpracy z innymi. Praca samodzielna oraz praca w parach.  Zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto

14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.30 – 15.00 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

15.00 – 18.00. Zajęcia dodatkowe . Dowolna działalność dzieci. Indywidualna praca z dziećmi Realizacja zadań wg „tablicy zadań”, samodzielne sprawdzanie stanu realizacji zadań tygodniowych.Podsumowanie realizacji zadań z nauczycielką. Zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy muzyczno-ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.