Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.Umieszczanie wizytówek
z imieniem na „tablicy obecności”. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy dowolne spontaniczne zgodne
z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Zaznaczenie na tablicy „kolory dnia”- umownego koloru dla danego dnia tygodnia.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

8.30 – 9.00 Śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku, zachowania prawidłowej postawy przy stole. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.Wizualizacja czasu
(np. spożywanie posiłku) przy pomocy „kolorowego zegara”.

9.00 – 11.20 Planowanie dnia  „mój dzień w przedszkolu”. Planowanie różnorodnych form aktywności dzieci na „tablicy zadań”. Planowanie pracyw parach, wybór lidera – w grupach starszych. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. a realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, zgodne z podstawą programową ; w tym wycieczki, spacery , wyjścia do teatru, kina itp. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, obserwowania’ podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,
w szczególności zajęć ruchowych, sportowych. Zabawy spontaniczne, swobodne.

11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

 11.30 – 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 – 14.15  Odpoczynek w grupach młodszych. (dzieci 3-letnie) odpoczynek, sen  : słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela

12.00-13.00  ( dzieci 4-letnie) 12.00-12.30 ( dzieci 5-6 letnie) Relaks, /wyciszenie dzieci za pomocą różnorodnych technik relaksacyjnych  technik relaksacyjnych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

 12:30 – 14:15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praca indywidualna, Utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Tworzenie różnorodnych sytuacji o charakterze poszerzającym nowo poznane treści, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub kącikach zainteresowań w sali(w zależności od aury). Działania we współpracy z innymi. Praca samodzielna oraz praca w parach.  Zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto

14.20 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.30 – 15.00 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

15.00 – 18.00. Zajęcia dodatkowe . Dowolna działalność dzieci. Indywidualna praca z dziećmi Realizacja zadań wg „tablicy zadań”, samodzielne sprawdzanie stanu realizacji zadań tygodniowych.Podsumowanie realizacji zadań z nauczycielką. Zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy muzyczno-ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.