Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, poza niżej wymienionym czasem, przez dziecko do lat 5 - wynosi 1,14 zł, z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwolnione są dzieci 6- letnie (rocznik 2017).                       

Uchwała w sprawie opłat

Dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole  korzystają  z wychowania przedszkolnego bezpłatnie.

Bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu: 8.00 - 13.00.

Ze zwolnień z opłat za pobyt w przedszkolu mogą korzystać:

  • dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Stawka żywieniowa:

  • 3 posiłki - (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 10,00 zł.
  • 2 posiłki - (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek) - 8,00 zł.
  • 1 posiłek - (obiad) - 5,00 zł.

Miesięczna opłata za wyżywienie wnoszona jest z dołu, po jej ustaleniu przez Dyrektora Przedszkola do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

Nie dokonanie wpłaty w określonym terminie, skutkuje uruchomieniem procedury windykacyjnej.

Wpłaty - należności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy przedszkola  o następującym numerze: 

62 1240 1037 1111 0011 0912 2787

Wpłacana kwota przelewem na konto przedszkola musi być dokładnie taka, jaką podaje intendent. 

Sposób pobierania opłat, termin wpłat, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.