Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dziecko/Rodzic/Nauczyciel

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie w miłej i serdecznej atmosferze;
 • jest radosne, optymistycznie nastawione do świata i ludzi;
 • jest akceptowane takie, jakie jest;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces na miarę swoich możliwości;
 • jest aktywne, twórcze, wykazuje postawę badawczą;
 • jest samodzielne w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu;
 • potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką;
 • jest odpowiedzialne;
 • dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka;
 • osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • są partnerami przedszkola;
 • darzą personel zaufaniem;
 • są świadomi działań przedszkola;
 • aktywnie włączają się w życie przedszkola;
 • są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej;
 • otrzymują pomoc specjalistów;
 • są na bieżąco informowani o sukcesach i niepowodzeniach dziecka;
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką;
 • popularyzują  działania i osiągnięcia placówki.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola;
 • indywidualnie, podmiotowo traktują każde dziecko;
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia;
 • pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci;
 • stosują nowoczesne metody pracy;
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe;
 • współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą;
 • wspierają działania wychowawcze rodziców;
 • są otwarci na opinie Rodziców;
 • prezentują wysoką kulturę osobistą.