Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dziecko/Rodzic/Nauczyciel

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 • Czuje się bezpiecznie w miłej i serdecznej atmosferze
 • Jest radosne, optymistycznie nastawione do świata i ludzi
 • Jest akceptowane takie, jakie jest
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces na miarę swoich możliwości
 • Jest aktywne, twórcze, wykazuje postawę badawczą
 • Jest samodzielne w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
 • Jest odpowiedzialne
 • Dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka
 • Osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są partnerami przedszkola
 • Darzą personel zaufaniem
 • Są świadomi działań przedszkola
 • Aktywnie włączają się w życie przedszkola
 • Są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej
 • Otrzymują pomoc specjalistów
 • Są na bieżąco informowani o sukcesach i niepowodzeniach dziecka
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
 • Popularyzują   działania i osiągnięcia placówki.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola
 • Indywidualnie, podmiotowo traktują każde dziecko
 • Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia
 • Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci
 • Stosują nowoczesne metody pracy
 • Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
 • Współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą
 • Wspierają działania wychowawcze rodziców
 • Są otwarci na opinie Rodziców
 • Prezentują wysoką kulturę osobistą