Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dziecko/Rodzic/Nauczyciel

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU :

 • Czuje się bezpiecznie w miłej i serdecznej atmosferze
 • Jest radosne, optymistycznie nastawione do świata i ludzi
 • Jest akceptowane takie, jakie jest
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces na miarę swoich możliwości
 • Jest aktywne, twórcze, wykazuje postawę badawczą
 • Jest samodzielne w: samoobsłudze, podejmowaniu swoich decyzji i wyborów, organizowaniu sobie wolnego czasu
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką
 • Jest odpowiedzialne
 • Dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka
 • Osiągnie dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są partnerami przedszkola
 • Darzą personel zaufaniem
 • Są świadomi działań przedszkola
 • Aktywnie włączają się w życie przedszkola
 • Są wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej
 • Otrzymują pomoc specjalistów
 • Są na bieżąco informowani o sukcesach i niepowodzeniach dziecka
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką
 • Popularyzują   działania i osiągnięcia placówki.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola
 • Indywidualnie, podmiotowo traktują każde dziecko
 • Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia
 • Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci
 • Stosują nowoczesne metody pracy
 • Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
 • Współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą
 • Wspierają działania wychowawcze rodziców
 • Są otwarci na opinie Rodziców
 • Prezentują wysoką kulturę osobistą