Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi

Przedszkole Daltońskie

Certyfikaty

Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 55

Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41,
94-047 Łódź

tel: (0-42) 686 45 76
mail: kontakt@pm55.elodz.edu.pl

Klauzula informacyjna

Administrator

Przedszkole Miejskie nr 55,
ul. Wyszyńskiego 41,
94-047 Łódź

Inspektor Ochrony Danych

IOD@pm55.elodz.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 55

Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41,
94-047 Łódź

tel: (0-42) 686 45 76
mail: kontakt@pm55.elodz.edu.pl