Organizacja

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 18.00

W celu zapewnienia właściwej organizacji dnia w przedszkolu, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15 lub jeśli nie korzystają w przedszkolu ze śniadania do godziny 9.00.
Aby nie przerywać zajęć i zabawy naszym milusińskim, odbieranie dzieci odbywa się od godziny 15.00 do 18.00 lub dziecko może zostać odebrane  w porze południowej pomiędzy godziną 12.00 a 13.00.
Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych i dlatego dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne pełnoletnie osoby uprzednio upoważnione przez rodziców w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.

Organizacja pracy grup

Rozkład dnia w przedszkolu
Kadra
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Dyżur dyrektora ; konsultacje z nauczycielkami