O nas

Jesteśmy pierwszym w Łodzi certyfikowanym Przedszkolem Daltońskim.

,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

(Helen Parkhurst)

Nauczyciele na co dzień stosują nowatorskie i wszechstronnie aktywizujące dziecko metody pracy. Od kilku lat realizujemy innowacje pedagogiczne, dzięki którym wprowadzone zostały pozytywne zmiany w sposobie organizowania zajęć edukacyjnych dla dzieci. Stawiamy na rozwijanie u dzieci szeroko pojmowanej samodzielności, obowiązkowości odpowiedzialności i umiejętności współpracy z rówieśnikami, a wszystko to w przyjaznej atmosferze dobrej zabawy. Najważniejszymi wartościami są dla nas wzajemna tolerancja, poszanowanie praw, potrzeb i   godności drugiego człowieka oraz harmonijny rozwój. Uczymy dzieci zasad społecznego współżycia w grupie, otwartości i twórczego nastawienia do otaczającego świata. W ramach wsparcia i współpracy z Rodzicami organizujemy spotkania i warsztaty ze specjalistami, konsultacje z nauczycielami, wspólne uroczystości   okolicznościowe. Od kilku lat wspólnie z rodzicami realizujemy różnorodne projekty edukacyjne. W przedszkolu działa   teatr rodziców„5 na 5” .

Baza
Koncepcja
Hymn
Dziecko-Rodzic-Nauczyciel