Kącik Rodzica

Pierwsze i jedyne w Łodzi przedszkole z certyfikatem daltońskim
Chcę być samodzielny
Język obcy bez pisania i czytania
Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
Walory czytania dzieciom
Wczesna nauka czytania i zapobiegania dysleksji rozwojowej u dzieci w wieku przedszkolnym- realizacja innowacji pedagogicznej „Będę kochać czytać”