Grupa 9

Nauczyciele : Agnieszka Prusinowska, Anna Walasik

Personel wspierający pracę z dziećmi : Marzena Wilczyńska