Grupa 8

Nauczyciele : Ewa Antonowicz, Magdalena Niewinowska

Personel wspierający pracę z dziećmi: Joanna Pawłowska, Paulina Duma

ZABAWY Z MATĄ ANIMACYJNĄ