Grupa 8

Nauczyciele : Magdalena Niewinowska, Ewa Owczarek

Personel wspierający pracę z dziećmi: Joanna Pawłowska, Marta Dankowska