Grupa 6

Nauczyciele: Aneta Styglińska-Mik , Adriana Baran

Personel wspierający pracę z dziećmi: Violetta Wójcik

WSPÓŁPRACA W GRUPIE

WYCIECZKA DO CENTRUM OGRODNICZEGO TRACZ

KODOWANIE NA DYWANIE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE