Grupa 3

Nauczyciele: Izabela Grzanka, Izabela Palkowska

Personel wspierający pracę z dziećmi:   Marzena Wilczyńska

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

15 stycznia – zajęcia edukacyjne w Bibliotece Publicznej Nr 1

29 stycznia – wycieczka do teatru Arlekin na przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”

 

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W CENTRUM OGRODNICZYM TRACZ

ZIMOWE MALOWANIE FARBAMI

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE