Grupa 3

Nauczyciele: Izabela Palkowska

Personel wspierający pracę z dziećmi:   Marzena Wilczyńska