Grupa 3

Nauczyciele:  Izabela Grzanka, Izabela Makowska

Personel wspierający pracę z dziećmi:  Agnieszka Grzegorczyk, Jolanta Byrska