Grupa 2

Nauczyciele:  Katarzyna Krzemińska, Renata Żąglak

Personel wspierający pracę z dziećmi: Beata Mielczarek, Iwona Florczak