Grupa 2

Nauczyciele:  Katarzyna Krzemińska, Renata Żądlak

Personel wspierający pracę z dziećmi: Beata Mielczarek, Iwona Florczak