Grupa 1

Nauczyciele : Anna Walasik, Agnieszka Prusinowska

Personel wspierający pracę z dziećmi: Magdalena Nowak, Anna Lasota