Grupa 1

Nauczyciele : Magdalena Niedzielska, Anna Walasik

Personel wspierający pracę z dziećmi: Magdalena Nowak, Iwona Florczak