Nasza grupa „Motylki”

 

Nauczyciele : Karolina Swat, Wioletta Rola

Personel wspierający pracę z dziećmi:  Anna Lasota

Zaplanowane działania:

12.IV.2018 r. – warsztaty dla dzieci nt.  „Jajko, kura i natura”