Nasza grupa „Słoneczka”

 

Nauczyciele : Anna Walasik , Agnieszka Prusinowska

Personel wspierający pracę z dziećmi: Marzena Wilczyńska

Zaplanowane działania:

3.10.2017 r.  wyjście do SP nr 6

24.10.2017 r. wyjście do SP nr 44