Nasza grupa „Słoneczka”

Nauczyciele : Anna Walasik , Agnieszka Prusinowska

Personel wspierający pracę z dziećmi: Marzena Wilczyńska

Zaplanowane działania:

25.06.2018 r. – wycieczka do zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w  Balczewie