Nasza grupa „Słoneczka”

Nauczyciele : Anna Walasik , Agnieszka Prusinowska

Personel wspierający pracę z dziećmi: Marzena Wilczyńska

Zaplanowane działania:

12.IV.2018 r. – warsztaty dla dzieci nt.  „Jajko, kura i natura”