Nasza grupa „Misiaczki”

Nauczyciele: Anna Czapnik , Anna Darmosz

Personel wspierający pracę z dziećmi: Violetta Wójcik

Zaplanowane działania:

5.XII.2017 r. – wycieczka do Michałówki na warsztaty świąteczne.