Nasza grupa „Elfy”

Nauczyciele:  Bożena Kurzyńska,Małgorzata Janiak

Personel wspierający pracę z dziećmi: Ewa Zarębska

Zaplanowane działania:

4. XII.2017r.  – wycieczka do Centrum Ogrodniczego „Tracz” na warsztaty o tematyce świątecznej.

5.XII. 2017 r. wyjście do Pałacu Młodzieży na bajkę oraz spotkanie z Mikołajem.