Nasza grupa „Kotki”

Nauczyciele : Anna Florczak, Maria Owczarek

Personel wspierający pracę z dziećmi : Helena Zawadzka

Zaplanowane działania:

16.10.2017 r. –  warsztaty z cyklu „Żywioły – woda”