Aktualności

Współpraca z Fundacją dla Edukacji Ekologicznej w ramach Programu Eko-Szkoły

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - INFORMACJA DLA RODZICÓW
WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH PRACUJACYCH W OKRESIE WAKACYJNYM – 2019 r.
RODO - ważna informacja dla rodziców opiekunów prawnych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 55w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 41

informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Jednocześnie Dyrektor Przedszkola zobowiązuje prawnych opiekunów dzieci do poinformowania osób biorących udział w ww. uroczystościach i będących przedstawicielami rodziny, o ciążących na nich obowiązkach prawnych w związku z przetwarzanie wizerunku osób fizycznych.

Klauzula informacyjna:

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Miejskie nr 55 w miejscowości Łódź 94-047 ul. Wyszyńskiego 41 , adres e-mail: kontakt@pm55.elodz.edu.pl reprezentowane przez dyrektora Agnieszkę Pustelnik

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem : IOD@pm55.elodz.edu.pl   lub pod numerem telefonu: 42 686 45 76

3) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), oraz w innych przepisach szczególnych,
 2. wykonania umowy o świadczenie usług w Przedszkolu,
 3. ewidencyjnych,
 4. związanych z tworzeniem wymaganej przepisami prawa dokumentacji,
 5. rozliczeń finansowych,
 6. komunikacji,

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c), lit. e) RODO.

5) Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty zewnętrzne, którym administrator przekazuje dane w związku z działalnością przedszkola, w tym np. podmiot świadczący usługi bhp, usługi informatyczne, podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w przedszkolu, czy kancelarie prawne (gdyby okazało się to niezbędne),
 2. organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania od przedszkola danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić, w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające z przepisów prawa o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

7) Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,
 2. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
 3. przeniesienia danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację,
 5. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przez Przedszkole, a tym samym przyjęcia dziecka do przedszkola.

9) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej 2018
Jadłospis

PONIEDZIAŁEK 28.12.2020r.
Śniadanie: Kawa zbożowa na mleku, kanapka z chleba pszenno-żytniego z masłem, pasztetem z gęsi i czerwoną papryką, gruszka.
Alergeny: mleko,gluten,sezam
Obiad: Krem wielowarzywny z grzankami, ziemniaki z koperkiem, kotlet z jajka, marchewka gotowana z groszkiem, kompot wieloowocowy.
Alergeny: seler,mleko,gluten,jajko
Podwieczorek: Kabanos drobiowo-wieprzowy, kanapka z chleba dyniowego z masłem i pomidorem, jabłko, herbata z cytryną.
Alergeny: mleko,gluten,sezam

WTOREK 29.12.2020r.
Śniadanie: Płatki owsiane na mleku, chlebek kukurydziany z masłem, banan.
Alergeny: mleko,gluten,sezam
Obiad: Zupa szczawiowa z jajkiem i ziemniakami, ryż paraboliczny, potrawka z indyka, surówka z czerwonej kapusty, kompot truskawkowo-agrestowy.
Alergeny: seler,mleko,gluten,jajko
Podwieczorek: Kanapka z chleba pszenno-żytniego z masłem, szynką konserwową i czerwoną papryką, jabłko, herbata z cytryną.
Alergeny: mleko,gluten,sezam

ŚRODA 30.12.2020r.
Śniadanie: Bawarka, kanapka z chleba słonecznikowego z masłem, serem białym i czosnkiem niedźwiedzim, mandarynka.
Alergeny: mleko,gluten,sezam
Obiad: Barszcz czerwony z makaronem”durum”, ziemniaki z koperkiem, filet rybny, surówka z selera z rodzynkami, kompot truskawkowo-śliwkowy
Alergeny: seler,mleko,gluten,jajko,ryba
Podwieczorek: Kanapka z chleba pszenno-żytniego z masłem, kiełbasą szynkową i rzodkiewką, jabłko, herbata z cytryną.
Alergeny: mleko,gluten,sezam

CZWARTEK 31.12.2020r.
Śniadanie: Kaszka kukurydziana na mleku, angielka z masłem i miodem, sok jabłkowo-aroniowy.
Alergeny: mleko,gluten,sezam
Obiad: Zupa ziemniaczana z natką pietruszki, łazanki z kapustą kiszoną i mięsem (łopatka wp), kompot truskawkowo-wiśniowy.
Alergeny: seler,mleko,gluten,jajko
Podwieczorek: Kanapka z chleba pszenno-żytniego z masłem i roladą drobiową z żurawiną, jabłko, herbata z cytryną.
Alergeny: mleko,gluten,sezam

PIĄTEK 1.01.2021r.
Śniadanie:
Alergeny:
Obiad: NOWY ROK
Alergeny:
Podwieczorek:
Alergeny:

DZIECI W CIĄGU DNIA KORZYSTAJĄ Z WODY MINERALNEJ

Nasze przedszkole od kilku lat należy do „Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie” dlatego też kładziemy duży nacisk na zdrowe żywienie dzieci.

Dbamy o to aby produkty przeznaczone do sporządzania potraw były jak najmniej przetworzone – naturalne ,wysokiej jakości i dostarczały dzieciom wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energetycznych

Przygotowując posiłki nie stosujemy ulepszaczy smaku ani konserwantów, nie używamy kostek rosołowych, nie używamy gotowych przypraw typu Vegeta, Jarzynka. Stosujemy wiele naturalnych ziół. Wprowadziliśmy do jadłospisu różnego rodzaju kasze oraz różne rodzaje pieczywa. Każdego dnia dzieci spożywają świeże owoce i warzywa. Podajemy do picia naturalne, przecierowe soki, herbatki ziołowe i owocowe. Dzieci mają stały dostęp do wody źródlanej.